Iskalniki.com - Kjer se iskanje za�ne! - Vsi svetovni in slovenski iskalniki in imeniki na enem mestu!
Vsi svetovni iskalniki in imeniki na enem mestu!
Google
Web po strani
Iskalniki.com - Kjer se iskanje za�ne! - Vsi svetovni in slovenski iskalniki in imeniki na enem mestu!
 
�lanki  
Iskalniki.com: - �lanki: Internetni iskalniki in imenikiInternetni iskalniki in imeniki
 
 
 
Priporo�amo    

Najdi.si (http://www.najdi.si)
Najdi.si je lokalno usmerjen iskalnik (ki postaja preko imenika in nekaterih dodatkov �e mini portal), specializiran za Slovenijo, ki ponuja ne samo popolno zbirko slovenskih strani, temve� tudi iskanje, ki je prilagojeno slovenskemu jeziku, �esar tuji iskalniki ne podpirajo. V Sloveniji so zelo raz�irjeni imeniki, ki i��ejo po zbirki ro�no vpisanih naslovov strani. Najve�ji in najstarej�i imenik ponuja le 10.000 vpisov. Najdi.si po drugi strani zagotavlja, da so z avtomatiziranim postopkom vpisane prav vse od 800.000 obstoje�ih strani, vklju�no s podatki o strani in celotnim besedilom, po katerem lahko i��emo. Tako se hvalijo avtorji iz Noviforuma v ljubljanskih Stegnah. Po pripombah mojih prijateljev, bo ve�ina od tega �e dr�ala �

Najdi.si

 

Matkurja.com (http://www.matkurja.com)
Matkurja je najve�ja ikona slovenskega spleta. Nastala je leta 1996, koko�ke svetovno znanega risarja Toma�a Lavrica, pa v svetovnem spletu veljajo kot nekak�en sinonim za web-Slovenijo. Slovenci imamo koko�njak kljub pojavi ve� konkuren�nih strani �e zmeraj najraj�i, to vsekakor dokazuje tudi najve�ji obisk med vsemi slovenskimi stranmi.
�rni packi: Prva sega nekaj let nazaj, ko naj bi se "po �udnih stranpoteh" matkurja -pred tem imenovana slowwwenia- iz upravljanja In�t. Jo�efa �tefana preselila pod okrilje in varstvo mogo�nega Eon-a.
Druga �rna packa pa je napisana na osnovi izku�nje, ki sem jo imel z uredniki imenika. Za za�etek pojasnilo: vsi, ki naredite svojo spletno stran, jo lahko prijavite na imenik koko�ke; in enako je z "dogodki" (vsebinami, ki so vezane na dolo�en dogodek). Toda redno se dogaja, da uredniki na�ih vsebin ne uvr��ajo v imenik, pa �eprav smo jih naredili nala�� za dogodek (npr. prispevek o Heleni Blagne/pred velikim koncertom ali pa o Severini, pa �e in �e bi lahko na�tevali). Tako sedaj na imeniku pri "Heleni Blagne" naletimo na piratsko razli�ico prevzeto iz na�ega Soncka, prito�be o "na�i"Heleni pa so uredniki Matkurje preprosto ignorirali! O�itno je, da uredniki veliko dajo na prijateljske ali denarne povezave. No, bomo videli, �e se jim to v prihodnosti ne bo ma��evalo.

Matkurja.com "Koko�ka"

Menu:
*na za�etek �lanka
*opis Najdi.si
*opis Matkurja.com
*opis SloWWWenia.com
*opis Google.com
*spisek rezervnih iskalnikov in imenikov
Soncek.com - Internet magazin
Nastavite Iskalniki.com za doma�o stran
Dodajte stran Iskalniki.com med priljubljene
Naro�ite se na brezpla�ne E-novice
ISKALNIKI:
 
VPIS STRANI V:
 
UNIVERZALNI ISKALNIK
 
 
OSTALO:
Novice  
 
TRGOVINA:
Knjige  
 
PRIPORO�AMO:
100si
Slovenska spletna lestvica
 
Obi��ite na�ega sponzorja 
Copyright © Iskalniki.com 2000-2005. Vse pravice pridr�ane.